Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

Vill du förbättra träffsäkerheten i ODR/ADR och samtidigt minska kostnaderna?
 [Läs mer]

     

Kundprocesstyrning

Kunderna genomgår flera olika processer i relationen till dig som leverantör. Kunderna ändrar sina beteendemönster flera gånger under sin livscykel. Om du kan hantera och påverka dessa förändringar så att de faller ut till din fördel så finns det stora pengar att tjäna.

Genom att systematiskt hantera kunden från rekrytering, introduktion till aktiv kund säkerställs att konverteringsgraden från ny kund till lojal kund blir så hög som möjligt. Detta ger även möjlighet att hantera kunder som börjar påvisa inaktivitet, innan dessa blir passiva och avhoppade.

Vi hjälper dig att systematiskt arbeta med dina kundprocesser och genom att aktivera händelsestyrda program kopplade till hur dina kunder agerar i olika faser, säkerställer vi maximal utväxling utan att den administrativa bördan på din personal ökar.Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007