Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

"Om du systematiskt hjälper dina nya kunder i introduktionsfasen, förkortar du denna samtidigt som avhoppet minskar"
 [Läs mer]

     

Introduktionsprogram

I en verksamhet ingår det ofta att genomföra olika typer av introduktioner, exempelvis introduktion av:

• Kunder
• Produkter
• Varumärken
• Försäljningsställen
• Koncept

När det gäller en introduktion är det mycket lönsamt att hantera detta som en strukturerad process, detta för att för att maximera penetrationen i målgruppen, minimera introduktionstiden samt öka kundlojaliteten.

Vi hjälper er att lyckas med introduktionen inom ramen för vårt processtyrningsverktyg ”Introduktionsprogram”.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007