Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

"Om du systematiskt hjälper dina nya kunder i introduktionsfasen, förkortar du denna samtidigt som avhoppet minskar"
 [Läs mer]

     

Vrid och vänd på verksamheten

Verktyget ger Dig möjlighet att gå på djupet i analys av kunder och verksamhet. Du kan se din verksamhet utifrån många perspektiv.

Med detta i bagaget kan vi erbjuda möjligheten att snabbt agera i olika frågor och mot olika kundgrupper. Detta då denna miljö byggs upp integrerat med våra resultatinriktade tjänster. (Se vidare under "Produkter och tjänster")

Du kan snabbt gå från analysstadiet till verkliga tester på kunder i de resultatinriktade produkterna, dvs snabbt komma igång med att nyttja potentialen. Kan med fördel användas i kombination med en nyckeltalsuppföljning av verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007