Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

Vill du förbättra träffsäkerheten i ODR/ADR och samtidigt minska kostnaderna?
 [Läs mer]

     

AdHoc-kampanjer

Verktyget ger dig möjlighet att skapa och genomföra kampanjer mot dina kunder.

I verktyget samlar Du även alla kampanjer vilket ger Dig överblick och kontroll över alla de aktiviteter som du genomför mot kunderna. Du kan på ett strukturerat sätt följa upp effekterna av dina kampanjer och på så sätt skapa en process för lärande och kontinuerliga förbättringar.

Verktyget är även en del i en plattformen som t.ex. tillåter automatiska aktiviteter i form av händelsestyrda program.Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007