Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

Vet du vilka som är dina mest lönsamma kampanjer och hur du upprepar dem?
 [Läs mer]

     

Produkter och tjänster

• Hur påverkar Din marknadsföring och Din marknadskommunikation Dina försäljningssiffror?

• Och hur påverkas kundernas attityd gentemot Dig som leverantör och Dina varumärken?

• Och hur påverkar detta i sin tur försäljningen?

Lentus arbetar enligt ett integrerat synsätt kring kundaffären, som bygger på att det som inte kan mätas kan inte styras...

Oavsett var Du kommer in i denna process, vilka specifika frågor Du vill ha svar på, så hänger dessa ihop i en större helhet. Därför har vi byggt ett systemstöd och verktyg som baseras på detta synsätt. Välkommen att testa oss!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007