Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

"Om du aktivt hjälper dina nya kunder, ökar du andelen som blir lojala med 25% och ökar dina intäkter med 30%. Varför inte prova?"
 [Läs mer]

     

Analysera din verksamhet

I verksamhetsanalysen visar vi på potentialen i din kunddata och utgångsläget för din verksamhet. Du får en tydlig bild över outnyttjad potential och eventuella fallgropar. Baserat på denna information är Du rustad att ta nästa steg mot resultatförbättring och kostnadseffektivisering.

Detta är ofta ett första steg mot att utnyttja potentialen i din kunddata.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007