Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

"Om du aktivt hjälper dina nya kunder, ökar du andelen som blir lojala med 25% och ökar dina intäkter med 30%. Varför inte prova?"
 [Läs mer]

     

Varumärkesanalys MindMiner

MindMiner analysen visar det verkliga värdet av ditt varumärke hos dina olika kundgrupper och i förhållande till dina konkurrenter.

Du får veta vilka egenskaper i varumärket som fungerar köpdrivande respektive köphämmande samt vilka av egenskaperna som är unika och fungerar relationsbyggande. Därmed kan Du i din kommunikation styra över vilka egenskaper Du vill förstärka kontra dämpa.

Du får ett strategiskt underlag till din varumärkesplattform.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007