Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

"Om du systematiskt hjälper dina nya kunder i introduktionsfasen, förkortar du denna samtidigt som avhoppet minskar"
 [Läs mer]

     

Optimering ODR/ADR

Syftet med att definiera ett upptagningsområde är att beskriva varifrån kunderna kommer och att definiera vilka områden som är viktigast för den totala omsättningen. Ett definierat upptagningsområde gör att man kan rikta sin marknadsföring på områden där den ger högre ROI.

Eftersom vi jobbar med dina identifierade kunder, vet vi var de bor och kan därmed hjälpa dig att definiera just ditt upptagningsområde där du bör fokusera din marknadsföring.

För att utskicket ska vara lönsamt måste det driva in mer försäljning än vad det kostar. Ju mindre andel kunder det finns i ett område, desto mer måste varje kund spendera för att även täcka kostnaderna för utskick till de som inte är kunder.

Att ta ut en distributionsplan behöver inte längre vara en gissning, utan vi kan veta var kunderna finns och i vilka områden det är mer sannolikt att man kan rekrytera nya kunder. Vi har lång erfarenhet av att jobba med optimering av oadresserad DR (ODR) och adresserad DR (ADR). Våra optimeringar baseras på transaktionsdata och kan även göras utifrån demografiska variabler som är relevanta för din kedja.

Fördelar med vår optimering
• Enklare att uppdatera sina områden ofta och behålla relevansen, när det inte görs manuellt.
• Möjlighet att arbeta mer dynamiskt gällande volymer för ODR och ADR. Du behöver inte ha en distributionsplan utan kan arbeta med flera olika beroende på syfte.
• Större tilltro till ODR som kanal genom säkrare beslutsunderlag och möjligheter till mätning.
• En optimering utifrån befintliga kunder ger dig ett säkrare beslutsunderlag, eftersom du vet vilka områden som är mest lönsamma at bearbeta.
• Du skapar också bättre möjligheter för ett gemensamt språk för lokala handlare och centrala marknadsavdelningen med hjälp av tabeller och pedagogiska kartor.

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007