Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

Vill du förbättra träffsäkerheten i ODR/ADR och samtidigt minska kostnaderna?
 [Läs mer]

     

Lyssna på kunden

Kundkopplade intervjuer som visar vad dina olika kundgrupper tycker om viktiga egenskaper hos din verksamhet. Kunder intervjuas fortlöpande och sammanställs enligt standardmallar till snabba rapporter.

Kan med fördel användas i en nyckeltalsuppföljning av verksamheten t.ex. NKI (Nöjd kund index) eller andra mer mjuka nyckeltal. Vi kan följa kunder över tiden och få förklaringar kring vad som orsakat en positiv kontra negativ beteendeförändring.

Detta hjälper dig att förstå beteende och att få en unik förståelse för vad just dina viktigaste kunder tycker. Gör det även möjligt att följa upp specifika verksamhetsfrågor och aktiviteter.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007