Hem
- Om oss

    Om oss
    Vår idé och historia
    MPS-modellen
    Arbeta hos oss


Har du tänkt på det här?

Vet du vilka som är dina mest lönsamma kampanjer och hur du upprepar dem?
 [Läs mer]

     

MPS-modellen

För att på bästa sätt utveckla kunderbjudandet, kundrelationen och utformningen på marknadsföringen behöver man inte bara förstå vad kunderna gör utan även varför.

Därför har Lentus utvecklat MPS modellen (Market Performance Solutions).

Hur påverkar din marknadsföring och din marknadskommunikation försäljningen direkt och hur påverkar den kundernas attityd gentemot dig som leverantör, attityden gentemot dina varumärken och hur påverkar detta i sin tur försäljningen.

Om du vet varför kunder köper mer, varför de köper mindre, varför de blir nya kunder, varför de slutar köpa och kan analysera och mäta effekten av förändringar så har du en bra plattform för att utveckla dina kundrelationer.

Devisen bakom MPS är enkel: Ökad lönsamhet genom fördjupad kunskap.

Boka ett möte så kan vi berätta om hur MPS modellen fungera i praktiken och vad den kan göra för din verksamhet.

Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007