SMS lån / snabblån

Är en låneform som startade 2006 i Sverige och då sköttes hanteringen via sms. Numera beskriver man dessa sms lån bättre med begreppet snabblån. En variant av SMS lån har funnits sedan slutet på 1800 talet och där handlade det om lån till fattiga som inte klarade sig till nästa lönedag och fick då namnet Payday loan. Se Wikipedia för historiken om Payday loan. Det var ett sätt att få förskott på lönen, sk casch advances.

sms lån vs payday loan

Svenska SMS lån / snabblån

Dessa var till en början begränsade till 3000 kr och för detta fick du som kund betala en rejäl procentsats. På vissa håll säger man att sms lån är samma sak som snabblån för det går snabbt att få tag på dessa lås. Men att bli av med snabblån är inte gjort särskilt snabbt. Inte alls så snabbt som förebilden Payday loan där lånet betalades av med nästkommande månadslön.

Mikrolån vs SMS lån

Mikrolån är en intressant företeelse som skapats i Indien för att gynna fattiga att bli företagsamma. Framför allt kvinnor riktar sig detta till. Jämför man mikrolån i Indien och SMS lån i Sverige så ser man helt andra räntesatser.