Hem
- Produkter och tjänster

    Analysera din verksamhet
    Varumärkesanalys MindMiner
    Vrid och vänd på verksamheten
    Nyckeltalsrapportering
    Lyssna på kunden

    AdHoc-kampanjer
    Introduktionsprogram
    Kundprocesstyrning
    Optimering ODR/ADR
    Samarbete med SAS Institute


Har du tänkt på det här?

"Om du aktivt hjälper dina nya kunder, ökar du andelen som blir lojala med 25% och ökar dina intäkter med 30%. Varför inte prova?"
 [Läs mer]

     

Marknadsförings- och affärsstrategi bakom League of Legends

Marknadsförings- och affärsstrategi bakom League of Legends

League of Legends (LoL), som utvecklats av Riot Games, har blivit en av de mest framgångsrika och långlivade titlarna i spelbranschen. 

Sedan lanseringen 2009 har spelet inte bara fängslat miljontals spelare världen över utan också etablerat en robust affärsmodell och marknadsföringsstrategi som andra företag strävar efter att efterlikna. 

Free-to-Play-modell med mikrotransaktioner

En av kärnstrategierna bakom League of Legends framgång är dess free-to-play-modell. Genom att låta spelarna ladda ner och spela spelet gratis sänkte Riot Games inträdesbarriären avsevärt och lockade till sig en stor och varierad spelarbas. 

Denna modell har bidragit till att göra LoL till ett av de mest spelade spelen i världen, med miljontals aktiva användare varje månad.

Spelet är gratis att spela, men Riot Games genererar intäkter genom försäljning av kosmetiska föremål i spelet, såsom skins, emotes och andra virtuella varor. Dessa föremål påverkar inte spelet, vilket säkerställer att spelet förblir balanserat och konkurrenskraftigt. Tillvägagångssättet har visat sig vara mycket effektivt, och League of Legends tjänar betydande intäkter från mikrotransaktioner utan att behöva använda sig av pay-to-win-mekanik.

Innehållsmarknadsföring och samhällsengagemang

Riot Games har utmärkt sig inom innehållsmarknadsföring och producerar ett brett utbud av högkvalitativt innehåll som håller spelarna engagerade och investerade i spelet. Detta inkluderar filmtrailers, musikvideor, serietidningar och till och med en framgångsrik animerad serie, ”Arcane”, som har utökat spelets universum och lockat nya målgrupper.

Att bygga upp en stark och engagerad community har varit en hörnsten i Riot Games strategi. Företaget interagerar aktivt med sin spelarbas via sociala medier, forum och spelevenemang, vilket skapar en känsla av tillhörighet och lojalitet. Gemenskapsbyggandet förstärks också av plattformar som oldgames.nu, som tillhandahåller nyheter och guider om LoL.

Riot Games lyssnar också på feedback från spelarna och gör regelbundna uppdateringar för att förbättra spelet, vilket visar på ett engagemang för sin community.

Integration av e-sport

Riot Games har gjort stora investeringar i esportscenen och skapat en strukturerad och professionell tävlingsmiljö.

League of Legends Championship Series (LCS), League of Legends European Championship (LEC) och andra regionala ligor utgör en plattform för professionella spelare att tävla på högsta nivå. Dessa ligor kulminerar i det årliga världsmästerskapet, ett av de mest sedda esportsevenemangen globalt.

Populariteten för LoL-esport har lockat till sig många sponsorer och varumärken, vilket ger Riot Games och de inblandade lagen ytterligare intäktsströmmar. Företag som Mercedes-Benz, Red Bull, Kia, Mastercard och Louis Vuitton har ingått partnerskap med Riot Games och utnyttjar spelets massiva publik för att marknadsföra sina produkter. 

Dessa partnerskap genererar inte bara intäkter utan ökar också esportscenens synlighet och prestige.

Innovativa affärsmodeller

Riot Games har infört en ny affärsmodell för sina esport-franchises, som fokuserar på försäljning av digitalt innehåll snarare än traditionella sponsorintäkter. 

Modellen innebär att man skapar en Global Revenue Pool (GRP) som samlar in intäkter från digitalt innehåll, till exempel föremål och skins i spelet, och fördelar dem mellan lagen baserat på prestation och fansens engagemang. Detta tillvägagångssätt säkerställer ett mer stabilt och skalbart intäktsflöde för lagen, vilket främjar långsiktig hållbarhet.

Annonsering i spelet är en annan innovativ strategi som används av Riot Games. Genom att integrera annonser sömlöst i spelet, till exempel genom mästarskinn och evenemang i spelet, ger Riot Games varumärken unika reklammöjligheter som inte stör spelarens upplevelse. Denna metod möjliggör målinriktad och effektiv marknadsföring, vilket gynnar både Riot Games och dess reklampartners.

Global expansion och lokalisering

Riot Games har framgångsrikt expanderat League of Legends till olika regioner, bland annat Nordamerika, Europa, Asien och Latinamerika. 

Företaget skräddarsyr sina marknadsföringsstrategier för att passa de kulturella och ekonomiska sammanhangen i varje region, vilket säkerställer att spelet når ut till den lokala publiken. Detta inkluderar lokaliserat innehåll, regionala evenemang och partnerskap med lokala varumärken.

Utöver de etablerade marknaderna har Riot Games också fokuserat på att stödja tillväxtmarknader. Genom att investera i infrastruktur, lokalisera innehåll och främja regionala esportscener har Riot Games kunnat nå nya spelarbaser och öka sitt globala fotavtryck. 

Strategin har varit särskilt effektiv i regioner som Sydostasien och Latinamerika, där spelindustrin expanderar snabbt.

Slutsatser

Marknadsförings- och affärsstrategierna bakom League of Legends har varit avgörande för dess bestående framgång. Genom att anta en free-to-play-modell med mikrotransaktioner, skapa högkvalitativt innehåll, bygga en stark community, investera i e-sport och använda innovativa affärsmodeller har Riot Games satt ett riktmärke för spelindustrin. 

Eftersom företaget fortsätter att utvecklas och anpassa sig till nya utmaningar är League of Legends redo att förbli en dominerande kraft i världen av tävlingsinriktade spel under många år framöver.


Vi stödjer svensk cancerforskning
Lentus AB | | Tel: , Fax © Lentus AB 2007