Betalningssystemet RIX

Betalningssystemet RIX är Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar och är en av de stora knutpunkterna i det svenska finansiella systemet.

Länkar:

Riksbanken

Wikipedia